Hyresintäkter

När du själv inte är i din enhet kan du lämna den för uthyrning till den nuvarande hotelloperatören, Novi Resort. Du får då intäkter på uthyrningen enligt den fördelning som avtalats

Snittintäkterna per enhet exkl. moms framgår av tabellen.

Enheter Antal Snitt 2013 Snitt 2014 Snitt 2015 Snitt 2016 Snitt 2017 Snitt 2018
Bungalow 39 64 936 46 691 53 202 46 122 50 895 48 427
Bungalow, Ocean Front 18 61 485 51 898 56 822 48 983 60 436 59 304
Bungalow, Studio 14 49 712 35 940 62 276 53 210 50 870 50 197
Deluxe 20 48 759 39 510 60 568 59 064 64 953 64 980
Sviter 3 62 889 44 898 57 810 51 529 91 469 81 805
Studio/Master suites 1 111 576 93 740 66 492 2 281 168 610 195 996
Standardrum 17 61 432 53 905 53 215 51 493 55 651 82 337
Studio/superior 6 46 491 71 198 45 856 42 499 49 596 67 190
Summa/snitt 118 58 206 45 369 55 468 49 739 57 248 61 245