Hyresintäkter

När du själv inte är i din enhet så hyr hotelloperatören ut den till konferensgäster eller turister. Du får då intäkter på uthyrningen enligt en fördelningsmall som godkänts av styrelsen.

Snittintäkterna per enhet framgår av informationen För köpare.

Från 8 november 2016 tog en ny hotelloperatör, NOVI Resort, över driften av hotellet.