Information till dig som ägare

All felanmälan ska gå till felanmalan@brfresortvisby.se
Ägarbokning (för de som har avtal med NOVI Resort) hela året ska göras på agare@noviresort.se 
Ändring i adress- eller e-post & kommunikation till styrelsen ska göras till info@brfresortvisby.se

Som ägare/medlem i Brf. Resort Visby är vi alla viktiga ambassadörer för anläggningen. Om vi berättar för andra vilka fördelarna är med att investera i en resortanläggning så ökar vi värdet på anläggningen.

För att du ska känna dig delaktig och vara informerad om vad som händer och sker som berör dig som medlem/ägare får du regelbundet information från styrelsen, se mer under medlemsinformation.

Därutöver inbjuds du till olika ägarträffar där vi tillsammans diskuterar hur vi kan utveckla Brf Resort Visby till en av Gotlands finanaste anläggningar samtidigt som vi får tillfälle att lära känna varandra och skapa en vi-anda och en positiv atmosfär.