Försäkring

Det är viktigt att du sätter dig in i vem som ansvarar för vad.

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring för hela anläggningen. Den täcker allt utanför din enhet.
Föreningen har dessutom tecknat ett Bostadsrättstillägg för egendomsskada. Den försäkringen täcker all fast inredning i din enhet för brand, läckage och inbrott (skadegörelse). Självrisk 1500 kr som betalas av den enskilda medlemmen om det skulle hända något.

Det innebär att du bara behöver teckna en separat hemförsäkring för det lösöre/ inventarier som du har i din enhet. Kolla vad som gäller för din vanliga hemförsäkring ibland täcker den lösöre på annan plats (fritidsboende) upp till 50 000-100 0000 kronor och det täcker inte i alla fall det du har i din enhet. Du kan då komplettera med en separat lösöreförsäkring för fritidsboende. Kontakta ditt Försäkringsbolag så hjälper de dig att teckna rätt försäkring.

Om något går sönder eller försvinner när du själv som ägare eller din familj är i din enhet får du själv stå för kostnaden av detta, alltså även självrisken om det går på din hemförsäkring.

Därutöver har hotelloperatören tecknat en hotellförsäkring som ersätter skador eller om något försvunnit i din enhet när hotellgäster bott där.