Juridiskt ansvar

Att äga en enhet i en resortanläggning blir en form av trepartsförhållande. Därför är det extra viktigt att du sätter dig in i vem som ansvarar för vad.

- Försäkringsfrågan

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring för hela anläggningen. Den täcker allt utanför din enhet.  

Föreningen har dessutom tecknat ett Bostadsrättstillägg för egendomsskada. Den försäkringen täcker all fast inredning i din enhet för brand, läckage och inbrott (skadegörelse). Självrisk 1500 kr som betalas av den enskilda medlemmen om det skulle hända något.

Det innebär att du bara behöver teckna en separat hemförsäkring för det lösöre/ inventarier som du har i din enhet. Kolla vad som gäller för din vanliga hemförsäkring ibland täcker den lösöre på annan plats (fritidsboende) upp till 50 000-100 0000 kronor och det täcker inte i alla fall det du har i din enhet. Du kan då komplettera med en separat lösöreförsäkring för fritidsboende. Kontakta ditt Försäkringsbolag så hjälper de dig att teckna rätt försäkring.

Om något går sönder eller försvinner när du själv som ägare eller din familj är i din enhet får du själv stå för kostnaden av detta, alltså även självrisken om det går på din hemförsäkring.

Därutöver har hotelloperatören tecknat en hotellförsäkring som ersätter skador eller om något försvunnit i din enhet när hotellgäster bott där.- Slitage och underhåll

Kostnaden för vanligt underhåll och slitage av din enhet, dvs allt som finns innanför dörren i din lägenhet eller bungalow, får du själv stå för. Kostnaden för detta ingår inte i bostadsrättsavgiften. Här är det ingen skillnad mot vad som gäller för vanliga bostadsrätter.

När det blir aktuellt att fräscha upp din enhet kommer du att få information om detta. Styrelsen ser fortlöpande över anläggningen i samarbete med hotelloperatören. Om det är något som behöver underhållas i din enhet kommer du i god tid att få uppgift om detta och vad kostnaden för detta kommer att bli.

Yttre underhåll av din enhet står föreningen för, det ingår i bostadsrättsavgiften.

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen har tecknat en gemensam fastighetsförsäkring för hela anläggningen som gäller för allt som hänger ihop med själva fastigheten, dvs allt utanför din dörr.

När det gäller underhåll av själva fastigheten ingår kostnaden för detta i den bostadsrättsavgift du betalar till föreningen. Här är det heller ingen skillnad mot vad som gäller för vanliga bostadsrätter.

Hotellets ansvar

Hotelloperatören sköter allt det praktiska med nyckelutlämning, avsyning, bäddning, frukost, städning och att tar betalt av hotellgästerna. I avsyningen ingår även att hotellet ersätter ev. sönderslagna eller borttappade inventarier. När du själv kommer till din enhet ska allt alltid finnas på plats enligt den inventarieförteckning som gäller för din enhet. Om så inte är fallet kontaktar du receptionen.

Trädgårdsskötseln ligger också på hotelloperatören.