Ekonomi

Många kompetenta personer har under åren engagerat sig i styrelsen för Brf. Resort Visby och bidraget till att säkerställa en trygg och stabil ekonomisk  utveckling av anläggningen.

Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Ekonomisk plan


Skattemyndigheten om äkta/oäkta förening
Skatteverket har beslutat att vår föreningen är en oäkta förening. Styrelsen arbetar vidare med att utreda vad som krävs och vilka åtgärder som behöver vidtas för att bli äkta bostadsrättsförening. Det är en lång process som kommer att pågå under flera år. 

Att driva hotell i bostadsrättsform är skattemässigt komplicerat. Enligt föreningens revisor och skatterådgivare bör de åtgärder styrelsen tidigare vidtaget klassa föreningen som en äkta bostadsrättsförening. Dock kan det behöva vidtas ytterligare åtgärder. 

Det finns flera fördelar med att vara äkta förening utifrån i första hand ekonomiska aspekter och styrelsen fortsätter arbetet med att försöka bli äkta förening.