Ekonomi

Många kompetenta personer har under åren engagerat sig i styrelsen för Brf. Resort Visby och bidraget till att säkerställa en trygg och stabil ekonomisk  utveckling av anläggningen.

Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Ekonomisk plan


Deklaration 2019
När det gäller deklarationen kommer styrelsen i vanlig ordning med råd innan deklarationen skall lämnas.


Skattemyndigheten om äkta/oäkta förening
Skatteverket har ännu ej fattat beslut om vi är en oäkta eller äkta förening. Styrelsen har därför tecknat en komplettering till uthyrningsavtalet med Novi, att parterna, Novi och föreningen, har rätt att före den 1 dec, säga upp samtliga befintliga uthyrningsavtal per 2019-12-31 för omförhandling om det vid tidpunkten för uppsägningen finns risk eller har bekräftats att skatteverket inte bedömer föreningen som ett äkta bostadsföretag. Avsikten med omförhandlingen ska vara att minimera de negativa skattemässiga konsekvenserna för medlemmarna.
Om skatteverket vidhåller att vi inte är ett äkta bostadsföretag avser styrelsen, på inrådan av föreningens skatterådgivare, att överklaga beslutet.

Bakgrund:
• Att driva hotell i bostadsrättsform är skattemässigt problematiskt. Enligt föreningens revisor och skatterådgivare bör dock de åtgärder styrelsen tidigare vidtaget klassa föreningen som en äkta bostadsrättsförening. Dock är det inte säkert att skattemyndigheten bedömer föreningen likadant.
• Om föreningen även fortsättningsvis klassas som en oäkta förening och om nuvarande uthyrningsavtal fortsätter gälla kan alla ägare drabbas av en ytterligare skattekostnad på 10-12 000 kr per år vid en uthyrning med intäkter över 40 000 kr per år. En oäkta förening påverkar även värdet på enheterna.