Frågor inför ordinarie årsstämma 2020

Fråga 1:
Jag undrar om BRF har diskuterat om att få amorteringfritt på något lån samt att om det är sökt något förlust avdrag.

Svar 1:
När det gäller amorteringsfrihet ar vi förhandlat fram att vi endast amorterar två långa lån och ett kortsiktigt lån. Vi amorterar 700.000:- per år på en skuld på 75 Mkr vilket är mindre än en procent. Några förhandlingar om ytterligare amorteringsfrihet har vi inte fört.

När det gäller förlustavdrag gör vi avdrag för underskottet av verksamheten enligt regelverket varje år i den årliga deklaration. Eftersom vi aldrig haft någon vinst i föreningen på grund av våra stora avskrivningar har vi dock inte haft någon skattemässig nytta av dessa förluster.