Medlemsinformation

För att du som medlem i Brf. Resort Visby ska vara delaktig i vad som händer och sker skickar styrelsen regelbundit ut information och inbjuder till olika ägarträffar där vi i dialog diskuterar fram förbättringsförslag som kan bidra till att öka mervärdet för anläggningen.

För att uppdatera dig om vad som gäller i vår brf, tag gärna del av Välkomstbrevet nedan som går ut till våra nya medlemmar. Det är även bra att ta del av tidigare ägarbrev som innehåller en hel del viktig information.

Välkomstbrev


ÄGARINFORMATION 2018-2021