Medlemsinformation

För att du som medlem i Brf. Resort Visby ska vara delaktig i vad som händer och sker skickar styrelsen regelbundit ut information och inbjuder till olika ägarträffar där vi i dialog diskuterar fram förbättringsförslag som kan bidra till att öka mervärdet för anläggningen.

All felanmälan ska alltid göras till - felanmalan@brfresortvisby.se
Ägarbokning hela året ska alltid göras till - agare@noviresort.se

ÄGARINFORMATION 2018-2019

UTHYRNINGSAVTAL OCH ADRESSER

  • Uthyrningsavtal
  • Adresser Bungalows