Frågor och svar

Nedan följer vanliga frågor som ställs återkommande av medlemmar i vår förening. Informationen hålls aktuell och fylls på vareftersom det kommer in nya frågor eller något ändras. 

Anläggningens och föreningens bakgrund och historia

För att erbjuda ett av Sveriges bästa fritidsboende vid havet nära Visby.

Från början byggdes anläggningen (inflyttningsklar 1 juli 2008) för att det behövdes fler hotellrum till Wisby Strand Congress & Event som bara kan erbjuda konferenslokaler. Villkoret för att få bygglov så nära havet var att ingen fick mantalsskriva sig här utan när ägarna själva inte var på anläggningen skulle den hyras ut till turister eller konferensdeltagare.

Syftet med föreningen är att erbjuda ett privat fritidsboende och via hotelloperatören hyra ut den egna enheten när man själv inte är där och därmed får del av intäkterna från uthyrningen.

I föreningen finns lägenheter eller bungalows i olika storlekar där inredning och inventarier inne och ute ingår i priset.

En anläggning för människor som söker ett bekymmersfritt och lyxigt fritidsboende med närhet till natur, kultur, mat och upplevelser.

Avtal med operatören

Genom åren har föreningen haft avtal med olika operatörer: 
- 2008 - 2010 Stureplansgruppen 
- 2010 (april) - 2013 Gotlands Konferens och Turistserice AB
- 2013 (oktober) - 2016 Tott Hotell AB
- 2016 (november) - nuvarande operatör Novi Resort AB

Föreningens medlemmar har uthyrningsavtal som är trepartsavtal och teckas mellan Novi-ägaren-föreningen. 

Boendet - hur nyttjar jag som ägare enheten?

Förutsättningarna för vår förening är att den följer regionens detaljplan (se ovan) som innebär att marken och fastigheten ska användas till camping- och hotellverksamhet. Det är utifrån denna förutsättning som området byggdes och föreningen bildades. Detta speglar sig även i föreningens stadgar (länk till Stadgar, se §1) som utformades i enlighet med regionens plan som innebär att ägandet av enhet är fritidsboende och att man som ägaren får nyttja enheten som fritidsboende men inte som permanentboende.

Det som också är viktigt att beakta och ha med sig som ägare av lägenhet eller bungalow är att anläggningen i grunden är byggd utifrån att det ska tjäna ett camping- och hotellsyfte. Det innebär att hela området har byggts enligt principen att det ska skötas som en hotellanläggning där det infrastrukturen i form av el, värme, vatten och belysning regleras gemensamt och centralt.

Utifrån att området har byggts upp för turister och gäster påverkar detta även driften av området och hur driften sköts. Föreningen har därför avtal med en operatör för att både ansvara för uthyrning av lägenheter och bungalow samt sköta den dagliga driften.

Med ägandet får du allt detta: 
• Läget - alldeles vid havet, nära till Visby på Gotland.
• Bekymmersfritt boende.
• Nästan betalt boende, del av intäkterna från uthyrningen går till ägarna

• I priset för lägenheterna eller bungalowen ingår allt detta:
  o Inredning av hög kvalitet, både inne och ute
  o Låsbara skåp och förråd där ägarna kan förvara sina personliga tillhörigheter.
  o Bekväm tillgång till pool, parkeringsplats, gym, två restauranger, service från hotelloperatören.
  o Möjlighet att köpa hotelltjänster, såsom sänglinne, handdukar, frukost och städning, Dessutom med ägarrabatt
  o Hotelloperatören, en välrenommerad lokal hotelloperatör, sköter all uthyrning och ägarna får del av intäkterna.

• I månadsavgiften ingår dessutom allt detta:
  o Varmvatten och sophämtning
  o Internet, WiFi, kabel-TV
  o drift och underhåll av anläggningen såsom exempelvis gräsklippning, snöskotning och allmän skötsel av anläggningen.

El och fjärrvärme

Som ägare i föreningen betalar du dels din egna el- och fjärrvämekostnader och dels fördelas vissa gemensamma kostnader för anläggningen. Beräkningarna för din el- och fjärrvämekostnad baseras därmed på respektive enhets mätare samt fördelningen för de gemensamma utrymmena. 

Föreningen tar kostnaden för vissa gemensamma delar såsom uppvärmning av varmvatten, restaurangerna samt de allmänna utrymmena.

Kostnaden för el- och fjärrvärme skickas ut till ägare en gång i kvartalet och kommer tillsammans med din hyra från SBC.

Du kan följa förbrukningen på minenergi.elvaco.se.

Information och aktuella frågor i föreningen

Föreningen har olika kanaler för information och styrelsen håller medlemmarna ständigt informerade via: 

1. Hemsidan - där hittar du information om anläggningen, föreningen, stadgar, kontaktuppgifter till styrelsen mm 

Hemsidans syfte är att vara föreningens huvudkanal för aktuell och adekvat information, regler och stadgar som gäller för Brf Resort Visby. Hemsidan ska även innehålla generell och allmän information för mäklare och andra intresserade av föreningen och dess koncept.

2. Ägarbrev - som skickas ut en gång i månaden (vanligtvis efter styrelsemöten) där ägarna får aktuell information, erbjudanden etc. Ägarbreven finns även publicerade på hemsidan.

Syftet med digitala nyhetsbrev är att vara föreningens kanal för aktuellt information om vad styrelsen har på gång, ändringar, erbjuadanden både från operatören och av initierade styrelsen såsom lagningar, utrustning etc.

Utöver ovan två formella kanaler har föreningen även, sedan hösten 2021, en informell kanal som utgör en Facebook-grupp Brf Resort Visby. Gruppen är till för ägarna och syftet med den är att från gruppens ägare och administratör, som är Styrelsen i Brf Resort Visby, erbjuda information och dialog mellan Styrelsen och bostadsrättsägarna. Kommunikationen ska stödja rådande stadgar och bostadsrättsföreninens koncept.

Föreningen har även andra kanaler såsom årsstämman och ägarträffar.

Kontaktvägar

Nedan hittar du olika kontaktkanaler beroende på fråga/ärende: 

felanmalan@brfresortvisby.se
Vi ber er att skicka in felanmälningar som avser det som föreningen ska hantera via e-post. Anledningen till det är att då har vi i styrelsen en dokumentation och logg på samtliga inkommande ärenden.

info@brfresortvisby.se
Till denna e-postadress kan du skicka in frågor, funderingar, motioner, postboxbeställning eller information som du vill att styrelsen ska ta del av.

agare@noviresort.se
Denna e-postadress använder du för alla frågor som rör ägarbokningar och allt som rör själva uthyrningen såsom om något har gått sönder under uthyrning, avräkning osv

Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen
Under fliken Kontakter hittar du information om vilka som sitter i styrelsen och även respektive persons e-postadress och telefonuppgifter om du behöver komma i kontakt med någon specifik. Där hittar du även information om styrelseledamöternas olika ansvarsområden ifall dina frågor rör ett specifikt område.

Parkering

På anläggningen finns möjlighet till gratisparkering för ägare. Det gäller den stora grusparkeringen och för att kunna stå där som ägare behöver du ett tillstånd som utfärdas av Securitas. Enbart ägare kan få tillstånd och ägaruppgifter förmedlas av styrelsen till Securtias. 

För gäster gäller betalparkering.