Ägarträffar

Det är viktigt att vi ägare fångar upp förbättringsområden dels från våra hotellgäster och dels från oss som ägare. Detta gör vi bl a på våra ägarträffar som vi arrangerar varje år i olika former beroende på behov och önskemål.

Det är styrelsens ambition att ordna en träff varje vår och höst. 

Kommande ägarträff kommer att äga rum fredagen den 2 augusti 2019. Inbjudan skickas ut i ägarinfo.