Ägarträffar

Det är viktigt att vi ägare fångar upp förbättringsområden dels från våra hotellgäster och dels från oss som ägare. Detta gör vi bl a på våra ägarträffar som vi arrangerar varje år i olika former beroende på behov och önskemål.

Det är styrelsens ambition att ordna en träff varje vår och höst. 

Nästa ägarträff kommer att äga rum 1:a juli kl. 15:00 på anläggningen. Ägarträffen görs i samarbete med hotelloperatören Novi.Anteckningar från ägarträffar

  • Ägarträff 2020-07-xx