Information för mäklare


Viktig information till mäklare:

Observera att vår bostadsrättsförening är ett fritidsboende och inte avsett för permanentboende. Vi har även fattat ett beslut om att inte godkänna juridiska personer in i vår föreningen eftersom vi driver en process för en förändring från oäkta till äkta förening. Detta är viktigt för dig som mäklare att förmedla till köpare så att de förstår under vilka förutsättningar de köper objektet. 

Om ni har frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen, se kontaktlista under fliken Kontakter.


Komplett mäklarbild beställs av mäklaren via SBC på deras hemsida www.sbc.se

Stadgar
Årsredovisning för 2022

Överlåtelsehandlingar samt ansökan om medlemsskap ska ställas till:
Brf Resort Visby (3143)
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall


Organisationsnummer: 769616-5997


Fastighetsbeteckning:
Visby Norderstrand 1:21

Föreningen ska enligt stadgarna vara en äkta bostadsrättsförening (mer än 60% innehas av fysiska medlemmar, privatpersoner). I december 2015 beslutade dock Skatteverket att Brf Resort Visby är en oäkta bostadsrättsförening.


Bildad: 2007-05-10
Byggnadsår: 2007/2008
Tillträdesdag: 2008-07-01Förvärvskostnad: byggnad 349.349.373 kronor, tomt 28.000.000 kronor.
Lån: 76.881.000 kronor.


Hyresintäkter: ca 1.050.000 kr/år
Årsavgifter: ca 6.325.000 kr/år + värme
Intäkter hyra strandrestaurangern: ca 150.000 kr/år


Ägare: Brf. Resort Visby
Hotellanläggming med totalt 125 enheter fördelade på 54 lägenheter och reception i hotellbyggnaden samt 71 bungalow i fyra terrasser. Till anläggningen hör även en utomhuspool med poolbar och parkering.
Restaurang: Frukostmatsal på hotellet och strandrestaurang, Beach Club, fem meter från havet.


Värme: fjärrvärme
Vatten/avlopp: Anslutet till kommunens nät
El: Enfas i lägenheter med enskilda mätare
Sophantering: Separat källsorteringsstation
Pool: 25x10 m platsgjuten betong med ingjuten belysning.


Överlåtelseavgift: Betalas av köparen
Pantsättningsavgift: Betalas av pantsättaren


Fastigheternas area
Lägenhetsyta: 6 413 kvm
Lokalyta: 1 433 kvm
Tomtareal: ca 3,32 hektar

Antal bostadslägenheter: 125 st
Antal lokaler: 1 st (innehållande reception, restaurang, konferenslokaler m m)

Parkering: 84 parkeringsplatser (ingen garanti att ägare får plats om det är fullt på området). På området finns även fyra laddplatser.