Information för mäklare

Föreningens adress för uthyrnings- och köpeavtal samt ansökan om medlemsskap:
Brf. Resort Visby
S:t Göransgatan 31
62155 Visby

Uthyrningsavtal skickas till föreningen i 3 ex. till Brf. Resort Visby, se ovan.

Komplett mäklarbild beställs av mäklaren via SBC på deras hemsida www.sbc.se


Överlåtelsehandlingar ställas till:
Brf Resort Visby (3143)
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall


Organisationsnummer: 769616-5997


Adress hotellet (Obs. ej postadress):
NOVI Resort Visby
S:t Göransgatan 31
621 55 Visby


Fastighetsbeteckning:
Visby Norderstrand 1:21

Föreningen ska enligt stadgarna vara en äkta bostadsrättsförening (mer än 60% innehas av fysiska medlemmar, privatpersoner). I december 2015 beslutade dock Skatteverket att Brf Resort Visby är en oäkta bostadsrättsförening. Under 2019 är dock ambitionen att föreningen återigen ska bedömas som en äkta bostadsrättsförening

OBS! Tills vidare kommer styrelsen inte att godkänna NYA juridiska medlemmar i föreningen.


Bildad: 2007-05-10
Byggnadsår: 2007/2008
Tillträdesdag: 2008-07-01Förvärvskostnad: byggnad 349.349.373 kronor, tomt 28.000.000 kronor.
Lån: 76.881.000 kronor.


Hyresintäkter: ca 1.050.000 kr/år
Årsavgifter: ca 6.325.000 kr/år + värme
Intäkter hyra strandrestaurangern: ca 150.000 kr/år


Ägare: Brf. Resort Visby
Hotellanläggming med totalt 125 enheter fördelade på 54 lägenheteroch reception i hotellbyggnaden samt 71 bungalow i fyra terrasser. Till anläggningen hör även en utomhuspool med poolbar och parkering.
Restaurang: Frukostmatsal på hotellet och strandrestaurang, NOVI Grill & Deli, fem meter från havet.


Värme: fjärrvärme
Vatten/avlopp: Anslutet till kommunens nät
El: Enfas i lägenheter med enskilda mätare
Sophantering: Separat källsorteringsstation
Pool: 25x10 m platsgjuten betong med ingjuten belysning.


Överlåtelseavgift: Betalas av köparen
Pantsättningsavgift: Betalas av pantsättaren


Fastigheternas area
Lägenhetsyta: 6 413 kvm
Lokalyta: 1 433 kvm
Tomtareal: ca 3,32 hektar

Antal bostadslägenheter: 125 st
Antal lokaler: 1 st (innehållande reception, restaurang, konferenslokaler m m)

Parkering: 125 parkeringsplatser på mark.