Så byggdes Brf Resort Visby

Under 2007 byggde Gotlands kommun en toppmodern kongresshall, Wisby Strand, med plats för drygt 1000 personer i centrala Visby. I samband med detta brottades Visby med ett problem – det fanns inte tillräckligt med kvalitativa hotellrum i Visby med omnejd att erbjuda kongresshallens besökare.

Så här löstes detta problem. På Norderstrand campingplats, ett 8 hektar långt parkområde vid stranden, ca 1 km norr om ringmuren kring Visby, byggdes det som skulle bli en bostadsrättsförening med hotellanläggning. Genom att kombinera individuellt ägda bostadsrättslägenheter med en högklassig hotelldrift skulle möjligheten att ge alla parter ldet där ite extra uppstå.

Anläggningen byggdes efter internationella förebilder, men i det mån det var möjligt ,med gotländska materialval. Höga ambitioner genomsyrade projektet och stor energi lades på att säkerställa att huskropparna skulle smälta in i den existerande miljön.

Anläggningen skapades i samarbete med arkitekterna på Arklab Stockholm och Per Öberg Arkitekter. En av Gotlands stora entreprenörer, Pigge Werkelin, med sitt företag Visby Invest, var en av huvudmännen bakom satsningen.

Området är  i nära anslutning till ringmuren, ett naturreservat, en camping på norra sidan samt strand i direkt anslutning nedanför anläggningen.

Tillträde skedde i juni 2008 och då öppnade också hotellet sin verksamhet under Stureplansgruppens drift. I april 2010 tog Gotlands Konferens och Turistservice AB över driften av hotellverksamheten. Från oktober 2013 övertog Tott Hotell AB driften av Tott Hotel Visby. Från 8 november 2016 har driften nu övertagist av NOVI Resort AB.