Protokoll från stämman 2022 återfinns under 'Föreningsmöten'. 

Ny kod till nyckelskåpet
Kontakta Novi eller någon i styrelsen för att få tillgång till denna.

Påminnelser till er ägare:
• Meddela oss alltid när ni kommer till NOVI och när ni åker hem. Om vi inte vet att ni är här så kan vi inte förbereda korrekta brandlistor till räddningstjänsten vilket de kräver av oss.
• Beställ alltid om ni önskar städning vid bokning. Gäller utanför högsäsong som tidigare.
• När ni varit här på besök och beställt ”Ägarstäd”, kom då ihåg att tömning av sopor fortfarande är ert eget ansvar och inget som ingår i städtjänsten.
• Har ni beställt linne så ber vi er vika ihop detta och lägga innanför dörren vid avresa.
• Vi vill också påminna om att det råder strikt parkeringsförbud inne på området kring Bungalows. Att vid behov köra fram till sin enhet för att packa ur eller i bilen är så klart ok, men sedan ska bilen köras upp till parkeringen. Om ni kör in i området ber vi er också att alltid undvika att köra utanför asfalten då gräsytorna så lätt tar skada.

Resortanläggning med guldkant

Märkligt nog tycks Medelhavets nordligaste strand ligga på promenadavstånd från Visby. Norderstrand är mer lik Rivierans Côte d'Azur än något du förväntar dig finna på våra breddgrader.

Brf Resort Visby är inget vanligt semestermål. I ryggen har du ett av Gotlands finaste naturreservat. Framför dig ligger det blånande havet med obruten horisont.


Konceptet med resortanläggning innebär att all inredning, både ute och inne ingår i köpet. Dessutom slipper du allt arbete som vanligtvis följer med ett fritidsboende. Bekvämare än så kan det inte bli.

Aktuellt från styrelsen (uppdaterat 2021-05-21)

Ägarinformation


Årsstämmekommuniké 

Den administrativa årsstämman för BRF Resort Visby genomfördes planenligt 2021-05-20. Totalt 47 röster hade inkommit.


Sammanfattning

• Verksamhetsåret 2020 kan läggas till handlingarna. Årsstämmoprotokollet är nu även publicerat på föreningens hemsida
• Valberedningens förslag till ny styrelse samt oförändrade arvoden beslutades enhälligt
• Valberedningen omvaldes enhälligt
• Inkomna ärenden och motioner:
a) Förslaget om skylt beslutades Stämman godkände styrelsens svar på motionen
b) Förslaget om parkeringen beslutades Stämman godkände styrelsens svar på motionen
c) Förslaget om inriktning beslutades Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag på inriktning
d) Förslaget om valberedningsinstruktion beslutades enhälligt

Avgående styrelse vill tacka för året som gått och önska den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Den nya styrelsen kommer inom kort att mötas och konstituera sig och återkomma med mer information om rollfördelning m.m.


Hälsningar,

Stefan, Birgitta, Gabriella och Hilda

Brandvarnare

Brandlarmen i köken har alltför ofta gett falsklarm. Vi har nu i samråd med brandmyndigheten gjort en omkoppling av larmen så att larmet i köket inte ska lösa ut lika snabbt. Vi hoppas därmed kunna spara pengar både till föreningen, Novi och enskilda medlemmar och även spara på samhällets resurser i form av en snabbt utryckande brandkår. Tänk dock på att alltid ha bra ventilation i köket och fläktar på när du lagar mat så slipper vi onödiga kostnader!

Juridiska medlemmar

Kontakta styrelsen för mer info kring detta. Vi kommer att ha med frågan i 'Vanliga frågor och svar' som är under arbete.

Tänk på att:

Hör gärna av dig till info@brfresortvisby.se om du bytt e-post adress så du inte missar värdefull information från föreningen.